luni, 16 decembrie 2013

Considerații eronate sau tendențioase asupra istoriei Banatului

(Dalboşeţ - Monumentul eroilor 1914-1919)


Modul de analiză și de interpretare a istorie poate fi  și chiar este necesar să fie divers pentru ca din totalitatea opiniilor să se alcătuiască un totum valabil, real și obiectiv. Cu singura condiție ca istoricul, teoreticianul, specialistul, în ultimă instanță să  respecte adevărul, să fie onest.
Cunosc binișor și apreciez în cea mai mare parte activitatea d-lui prof.univ.dr. Victor Neumann, scrierile dominie sale  asupra Banatului și în special a Banatului multicultural. Mica noastră patrie, cum îmi place să numesc Banatul, România fiind patria mare, a cunoscut în lungul istoriei sale  dominația regalității maghiare,  un secol și jumătate de stăpânire  turcească,  apoi o perioadă austriacă și , până la 1918, austro-ungară. După statisticile publicate de Ehrler (1774) populația română  a fost majoritară (220.000), urmată de sârbi și greci (100.000), de unguri și bulgari (2400) și de evrei (340). La rândul său, Griselini scrie în Scrisoarea a VII-a  următoarele: „Dintre neamurile care muncesc în Banat, românii sunt cei mai numeroși…”, chiar și istoricul maghiar Pesti Fryges urmărește  compoziția populației după etnie, recunoscând supremația numerică a românilor. Traiul mizer, ciumele, războaiele austro-turce au împuținat această populație autohtonă,  oferind  Curții de la Viena ideea  aducerii în acest teritoriu mănos  a unor coloniști germani. Nu voi intra în amănunte  urmărind tratamentul pe care,succesiv, l-au aplicat,  cei ce stăpâneau Banatul, românilor. În cele mai multe cazuri acesta nu a fost în favoarea băștinașilor, deși  mai ales acum, în special în rândul tineretului  care-și  trăiește viața spirituală mai mult de NET, s-a creat o mitologie  a timpurilor fericite ale Banatului  austro-ungar.
 Am realizat această succintă incursiune în istorie, pentru a reaminti d-lui Victor Neumann că întotdeauna cei care au făcut statisticile: administrațiile, cercetătorii, istoricii au contat pe ideea de  naționalitate. Că nu se poate vorbi, așa cum scrie d-sa în articolul ”Perspective alternative asupra istoriei„ publicat în  revista „Scrisul bănățean nr. 3(7) 2013, de o schimbare a categoriei  „naționalitate” față de epoca anterioară, adică față de regimul dualist austro-ungar. Nu cred că se poate face o comparație între  starea românilor din  perioada dualismului austro-ungar, când s-a încercat cu orice mijloace deznaționalizarea românilor, a germanilor, a altor locuitori ai Banatului și Ardealului și perioada de după 1918, când scrie d-l Neumann s-a încercat românizarea. Nu este un secret pentru nimeni, cu atât mai puțin pentru un istoric, că administrația românească n-a luat nici o măsură de închidere a școlilor de altă limbă, că nu au fost restricții privitore la ziare și reviste, la alte forme de manifestare a culturii și spiritualității germanilor, maghiarilor, sârbilor, slovacilor, cehilor, evreilor ( în cazul acestora din urmă până la  deceniul în care mișcarea legionară a ajuns să conducă România și atunci se poate vorbi de românizarea fabricilor, întreprinderilor aparținând unor evrei). Am în față cartea „Țara Almăjului-cercetări monografice realizate de echipa  Institutului Social Banat –Crișana  în anul 1939” pe care am realizat-o personal după publicațiile din revista acestui institut. Statisticile  sunt pe   următoarele rubrici: Titlu, Structura etnică  și starea morală , urmează  apoi  subtitlul: Originea etnică, apoi rubricile: Comuna, Români și Străini. Repet, nu doar statisticile de acum erau preocupate  de naționalitate, ci și cele de dinaintea unirii, doar că acelea încercau să ascundă , pe cât puteau, preponderența românilor.  Doar în cazul denumirii acesteia de străin d-l Neumann are dreptate, cu amendamentul că  în acel timp nu se  folosea termenul de naționalitate conlocuitoare, iar cel de „străin”   era folosit cu  semnificația de alt neam. Ajungând la acest termen, de neam, mă uimește explicația pe care i-o dă d-l Neumann, aceea de trib. Neam, atunci și acum, înseamnă în primul rând familie, apoi  națiune. Când spunem triburi ne referim la populațiile primitive din Africa, Asia chiar și din actualul teritoriu al Americii de Nord, Australia, Canada etc.
 Consider că  incriminarea Institutului Social Banat-Crișana și a intelectualilor  care au colaborat  cu revista acestuia de subordonare la ideologia… etnonaționalistă (de parcă acesta ar fi  echivalentă cu cea fascistă!)  este superfluuă și cumva redundantă, cei doi termen suprapunându-se într-o oarecare măsură. Naționalismul nu este  un curent  apărut între cele două războaie mondiale, nici măcar în secolul XX, ci în celălalt secol, al naționalităților, al corifeilor luptei pentru dezrobirea națiunilor. Că, prin ideologia de dreapta,  fascistă, hitleristă   naționalismul a căpătat un curs distructiv pentru alte  neamuri, e altă realitate, profund nocivă. Dar acesta este doar o fațetă a noțiunii și nu cred că cele două ar trebui confundate.

                                                        Ion Marin Almăjan


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu