luni, 16 decembrie 2013

Nina Ceranu


Nina Ceranu


         Pot afirma, fără să mă înșel, că nici una din scriitoarele  bănățene sau care au trăit și au scris aici a manifestat atâta bărbăție în înfăptuire  propriilor idealuri, precum Nina Ceranu. Venită, la Timișoara, dintr-o localitate rurală mehedințeană, fără propte și neamuri sus-puse, având însă o bogată zestre sufletească , talent literar și sfiiciune, Nina Ceranu a bătut la ușa Editurii Facla, prin 1982, aducându-mi un grupaj de povestiri  fermecătoare prin  coloritul zonei despre care  narau, prin originalitatea și farmecul personajelor dar și prin înzestrarea potențială a scriiturii. Astfel a apărut cartea ei de debut „Întoarcere cu bucurie” , Facla 1984, căreia i-a urmat,  peste patru ani, romanul „Câmpie însorită”, iar acestuia șirul  impresionant de cărți: „Singurătate în doi”; roman, Ed. Excelsior 1992; „Cimitirul nevolnicilor”, roman,  Ed. Excelsior 1994; „Viața la Ithaca” Ed. Eubeea, proză scurtă, 1995; „Umbra Iscarioteanului”, roman, Ed. Eubeea 1996; „Cartea morților, roman, Ed. Augusta 1998; „ Americanul”, roman, Ed. Eubeea 2000; Libertățile bufniței”, roman epistolar  pe Internet, Ed. Eubeea 2001; „Strigătul”, roman, Ed. Eubeea 2003; „Duhul fluviului, roman, alte cărți de călătorie, versuri etc. O operă suficient de bogată pentru a alcătui profilul unui scriitor, importantă pentru  acest ținut, numit Banat, dar și pentru literatura română cât e ea de vastă și de diversă, chiar dacă astăzi  e dificil să fie adunată într-o albie comună firească.

Ce propune prin cărțile ei Nina Ceranu? Un teritoriu anume , fără de care , după credința mea, nici un scriitor  nu poate avea valoare. Acest teritoriu  se află în apropierea Danubiului, în șesul mehedințean. Scriitoarea evocă o tradiție  grea, vâscoasă, magmatică ( Simona Constantinovici),, un topos rural, cu dislocări  și dezrădăcinări traumatizante ale personajelor, un limbaj marcat de o oralitate pitorească (Maria Nițu), Critica literară a mai remarcat naturalețea dialogurilor, abilitatea prozatoarei de a provoca realul ( Olimpia Berca),  și  suma sumarum, o scriitură masculină, deci o scriitură viguroasă, nu   cu multe floricele, nici cu lacrimi și oftaturi. Dacă ar fi să o apropii cumva pe Nina Ceranu de o scriitoare  ce a ars până la ultima clipă a vieții ei în Banat, aș asemăna-o cumva cu Sofia Arcan, ea însăși cu rădăcini în Mehedinți, bărbătoasă în stil, sensibilă și feminină atunci când a creat  unele personaje. Doar că Sofia Arcan și-a luat snaga scrisului ei, oameni și fapte din Banatul montan, acolo unde au trăit „bufenii” ei.

Personalitatea Ninei Ceranu nu se rezumă însă la creația literară. A zidit, în condiții deosebit de vitrege, absolut fără nici un ajutor, ba poate chiar cu anumite piedici subterane, o editură, „Eubeea” sub aripa căreia și-au luat zborul  destui scriitori tineri, debutanți , cum se spune, pe care ea i-a lansat  spre cititori. Cei mai mulți dintre ei au acum cărți destule la activ și un statut literar. Alături de soțul ei, poetul și publicistul Ilie Chelariu, a mai salahorit și o face încă la crearea și impunerea unei reviste culturale „Orient Latin” și ea dedicată în principal  generațiilor mai tinere, dar fără  să ignore, pe creatorii vârstnici, dimpotrivă tratându-i cu respectul cuvenit.  Iată, deci,  profilul   unei scriitoare  care și-a dedicat întreaga ființă creației literare  din această parte a țării, vieții culturale a Banatului și, în principal, a Timișoarei. Și care merită din plin prețuirea și dragostea noastră.

10 noiembrie 2012
Timișoara                                   

Ion Marin Almăjan

Un comentariu: