vineri, 8 martie 2013

Cuvânt înainte - Monografia de suflet a Banatului

Nicolae Petruț nu este un necunoscut. De ani buni, el slujește cu armele scrisului (la „Renașterea bănățeană” din Timișoara (unde i-am stat aproape cu sfatul și cu experiența mea de jurnalist), la gazetele ce apar sau apăreau în Caraș-Severin) Banatul, valorile lui naturale, culturale, morale, datinile și obiceiurile , munca și demnitatea omului. Născut în Ilidia, una din cele mai bătrâne așezări cărășene (este atestată documentar  cu 800 de ani în urmă) dar și vatră din care s-au ridicat: dr. Dumitru Țeicu, istoric, Marius Țeicu, cântăreț și compozitor,Traian Jurchela, vestit interpret de muzică populară, doctorul Dimitrie Grama, scriitor, ing. Iosif Stănilă, autorul primei monografii  a Ilidiei, Nicolae Petruț  se profilează, de la o carte la alta,( „Drumuri și umbre”, Editura Marineasa 2006, Timișoara; „Învingătorii muntelui”, vol. I și II, ediție bilingvă româno-cehă, scrisă în colaborare cu Francisc Draxel, Ed. Eubeea 2007, respectiv 2008 și „Banatul între tradiție și legendă”, ediție bilingvă româno-cehă, Ed. Brumar 2009) ca unul din cei mai valoroși reporteri pe care Banatul i-a dat.
 „În căutarea temeliilor Banatului”(Dincoace și dincolo de uitare) este o monografie de suflet a acestui ținut  ale cărui granițe au fost stabilite, la Pacea de la Paris, din 1920,  între Dunăre, Mureș și Tisa, rămânând dincolo de Dunăre  și Tisa părți din marele Banat istoric. Înzestrat cu talent, sensibil la fiecare tremur de suferință sau de bucurie, cu un ochi ager capabil să observe nuanțele cele mai fine, mai ascunse, ale ființei omenești, reporterul-scriitor traversează așezările bănățene, de la munte  la câmpie, iscodește în cele mai ascunse cătune, provoacă mărturisiri, în special de la oameni bătrâni, care au cunoscut și au trăit istoria așezării lor, propria lor viață în funcție de vremurile ce s-au abătut peste ei. Și astfel ies la iveală figuri de baroni și conți ai vechiului imperiu, preoți și dascăli ce s-au zbătut ca să aprindă și să întrețină nestinsă flacăra științei de carte, credința în Dumnezeu și în biruința binelui și a omeniei, plugari legați de glia străbună prin osemintele părinților și străpărinților lor, păcurari înfrățiți cu codrul, cu frunza și cu mioarele lor, călugări iluminați, păzitori ai Sfintelor Taine etc. Reporterul n-a ocolit și nici nu a înfrumusețat realitatea de astăzi a  satelor și comunelor bănățene. Cândva, mândre de bogăția, de hărnicia și frumusețea lor, de hărnicia locuitorilor,  satele bănățene de astăzi se sting, de la un an la altul, datorită exodului populației, al tineretului în principal, către alte țări, acolo unde banul se câștigă tot prin muncă, poate o muncă mai grea și mai umilitoare decât cea de acasă,dar din păcate acasă ei nu mai au nici prețuire, nici viitor, nici voința de sacrificiu pentru stabilitatea României.
În contrast cu această stare generală este înduioșătorul caz prezentat de reporter, cu  vizibilă simpatie ,(nici nu se putea altfel!) al tânărului de 15 ani Tudorel, din Vrani, preocupat să afle, de le cei bătrâni, toate tainele meseriei de țăran, spre care își îndreaptă visele de viitor.
 Cu o floare însă nu se face primăvara. Deși primăvara ar putea veni, măcar  simbolic, prin cei doi copii   din cătunul Curmătura, din zona Sicheviței,( Caraș- Severin) care  iarnă, vară, fac pe jos, prin noroi, zloată , zăpadă până la brâu, prin pădure , înfruntând jivinele codrului, două ore de drum până la școală. Atâta jertfă și atâta dârzenie pentru a primi lumina slovei  îi apropie pe cei doi copii de sublim, de Dumnezeu și bine ar fi dacă pilda lor și credința lor ar cuprinde majoritatea copiilor țării. Cât de departe și de înaltă ar fi România!

Reporterul- scriitor nu se ferește de lacrima sufletului, nu se sfiește și nu se teme că l-ar acuza cineva de sentimentalism sau de patos excesiv. Acolo unde întâmpină jale și tristețe (și Doamne cât de multă jale și tristețe s-a adunat în țăranul bănățean!) Nicolae Pătruț își pleacă fruntea, știe să asculte și adesea găsește o vorbă de mângâiere.
Cartea acesta impresionantă  adună în paginile ei zeci și zeci de chipuri de oameni, tot atâtea destine, cuprinde întâmplări triste sau vesele, vise frânte sau împlinite, speranță de viitor sau împăcarea cu viața, cu soarta. Citind-o nu poți să nu te gândești la Golgota pe care  a urcat neamul nostru și pe care, din nefericire, continuă să urce, neștiind dacă la capătul ei urmează  salvarea sau crucificarea, spulberarea lui.
În fața fascinantelor chipuri de oameni, a întâmplărilor copleșitoare, dar și a frumuseții frazei cu care  reporterul –scriitor ni le prezintă, pot afirma cu mâna pe inimă că ne aflăm înaintea unei impresionante radiografii a satului bănățean de astăzi, parcurgând, prin vocea personajelor cărții, timpi tragici ai istoriei trecute și prezente.

Ion Marin Almăjan
15 mai 2012


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu