luni, 11 martie 2013

Diploma regelui Ladislau Postumul - 1457 Ladislas the Posthumous 001.jpg
Confirmă  privilegiile de care s-au bucurat românii bănăţeni din toate cele opt districte : Lugoj , Sebeş , Mehadia , Almăj , Caraşova , Bârzava , Com,eat ş Iladia ( Ilidia ) de-a lungul veacurilor din partea regilor unguri, începând cu Arpadienii şi până la principii ardeleni ai secolului al XVI-lea. Pentru importanţa ei deosebită  o vom reproduce în traducere românească :
            „ Noi, Ladislau, din graţia lui Dumnezeu rege al Ungariei , Boemiei , Dalmaţiei , Croaţiei etc , duce al Austriei şi Stiriei , marchion al Moraviei etc în puterea celor de faţă dăm de ştire tuturor celor ce se cuvine că luând în consideraţiune suplica umilă a credincioşilor noştri Mihai Dees zis de Thomosel ( Tămăşel ) şi Ştefan fiul lui Sysman de Buziaş  înaintată Majestăţilor Noastre în numele lor propriu şi al tuturor nobililor şi cnezilor şi al celorlalţi români din districtele Lujoj , Sebeş , Mehadia , Almăj , Caraşova , Bârzava , Comiat şi Iliadia , considerând mai departe fidelitatea şi serviciile credincioase ale tuturor acestor nobili şi chinezi, precum şi ale celorlalţi români prin care dânşii nu numai predecesorilor noştri regi ai Ungariei , ci chiar înaintea noastră s-au făcut plăcuţi şi vrednici de recunoştinţă ; considerând îndeosebi că avându-şi locuinţele la marginea regatului nostru  , păzesc şi apără vadurile Dunării contra deselor invaziuni ale turcilor , obişnuiţi să devasteze în partea aceea regatul şi să ducă în robie locuitorii acelor părţi fărră privire la etate sau sex şi dânşii nu se sfiesc a-şi expune viaţa şi averea suferind daune , neajunsuri şi nespuse răni ; voind noi să le arătăm şi pentru aceasta gratitudinea noastră ; întărim şi confirmăm cu autoritatea noastră pe seama acelor nobili români, chinezi şi a celorlalţi români de acum şi următori ai lor, în general şi în special, toate acele privilegii ale valahilor şi chinezilor referitoare la libertăţile , prerogativele şi drepturile câştigate , ca şi când ar fi introduse din cuvânt în cuvânt în diploma noastră prezentă ; cu respectarea condiţiilor, sarcinilor şi servituţilor sub care s-au eliberat  şi conces de precedesorii noştri , de regii Ungariei , şi promitem a ţine şi scuti libertăţile, prerogativele şi drepturile fiecăruia dintre dânşii, fie acela mic sau mare .Şi pentru ca aceşti nobili români şi chinezei, prin uniune strânsă între dânşii să poată continua , spre folosul nostru şi al ţării noastre cu mai mult succes serviciile amintite întru apărarea Dunării , drecretăm : ca de acum înainte să nu se doneze în cele opt districte numite, niciodată, posesiuni şi sate vreunui străin decât numai acelora pe care dânşii , în urma serviciilor, îi vor afla vrednici ; că nu vom despărţi aceste opt districte unul de altul, nici vom dona cuiva vreunul din ele ci le vom ţine după modul lor împreunate de sfânta coroană a ţării noastre .Chiar şi districtul Comiat , care odinioară, prin serenisimul principe domn Sigismund , împărat al Romanilor şi rege al Ungariei etc , moşul nostru prea iubit, a fost zălogit lui Ioan de Hunyad, guvernatorul regatului ungar, şi care prin locuitorii acestui district se zice că a fost zălogit de la dânsul, îl anexăm iarăşi la cele şapte districte numite, dispunând ca districtul Comiat să se ţină, ca oricare altul, de corpul districtelor şi să se bucure dimpotrivă cu ele de aceleaşi privilegii. Ne învoim mai departe ca pe nobilii români şi chinezi să nu-i poată judeca nimeni altul ,decât comitele respectiv, care se va alege din timp în timp,iar cei nemulţumiţi de judecata lui să poată şi să aibă dreptul să apeleze la judele nostru curial şi de aici înainte nemijlocit la persoana Majestăţii Noastre. Voim , afară de aceasta, ca comiţii şi vicecomiţii lor, aleşii din timp în timp pentru încasarea pedepselor în bani şi a speselor judecătoreşti , să nu cuteze a sechestra calul de călărit, şeaua , armele, şi oile celor vinovaţi sau învinovăţiţi, în genere să nu se încaseze pedepsele în bani decât numai în prezenţa judelui nobil al acestor români. Voim apoi ca aceşti nobili români să fie consideraţi egali cu nobilimea ţării noastre, iar chinezii acestor români să fie exempli ( scutiţi ) de plătirea oricăror dări care ar trebui să o plătească nouă sau altora .Nu permitem nimănui să cuprindă posesiunea şi proprietatea acestora şi a iobagilor lor , nici să-i acuze pe dânşii sau pe iobagii lor la alte judeţe sau să-i constrângă a se înfăţişa înaintea oricărei alte judecătorii , ci dacă cineva are vreo pâră sau chestiune de drept  sau dacă se simte îndreptăţit la asemenea acuze în   contra acestor nobili , chinezi şi a iobagilor acestora, daravelile contra iobagilor acestor nobili valahi sunt a se judeca în prezenţa nobililor lor iar cele îndreptate contra nobililor şi chinezilor înaintea comitelui şi a vicecomiţilor lor .Dacă dânşii ar tărăgăna judecata , nedreptăţitul are dreptul să-şi caute dreptatea la judele curiei noastre şi dacă nici aici nu ar primi satisfacţie  să apeleze la majestatea Noastră, unde reclamanţilor li se va face dreptate amăsurat ordinei juridice .Spre memoria şi vecinica întărire am eliberat diploma prezentă prevăzută cu sigiliul nostru secret de care avem obiceiul a ne folosi ca rege al Ungariei. Dat la Viena , la sărbătoarea Tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul , în anul Domnului o mie patru sute cinzeci şi şapte …”
    Diploma ilustrează elocvent drepturile şi privilegiile de care se bucurau locuitorii acestor districte bănăţene, statutul lor special, de largă autonomie, fără posibilitatea de a fi înstrăinat altcuiva în afara celor recunoscuţi de nobilii şi chinezii , importanţa militară a  acestor districte bănăţene în apărarea Dunării ca graniţă în faţa primejdiei venite din partea imperiului otoman. Faptul că cele opt districte bănăţene se bucură de acelaşi statut, care le garantează o autonomie sub raport naţional, politic- administrativ, judiciar, economic, militar în cadrul Ungariei şi că serviciile lor sunt la mare preţ şi pentru urmaşii lui Ladislau Postumul o dovedesc şi diplomele acordate de regina Izabela,  la 7 mai 2551, Gabriel Bathory, la 3 aprilie 1609, Gheorghe Rakoczy II, la 1654, diplome care păstrează şi întăresc aceste privilegii , drepturi şi libertăţi .
Puse cap la cap cu statutul special pe care îl vor avea teritoriile aflate pe raza vechilor districte  Almăj, Mehadia, în timpul când funcţiona aici Regimentul de graniţă nr. 13 se pot înţelege mai bine , cred, mentalitatea,tradiţiile, fiinţa locuitorilor ce au vieţuit pe aceste pământuri,în proporţia în care ele au supravieţuit sub vremuri.

                                                                        Ion Marin Almăjan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu